Alfa1 International PS - Alfa1 biz - alfa1lab - Efact Operations Peru
Offshore Outsourcing - Alfa1lab Latin America S.A.C.
We have available resources within
.NET (all our .NET developers are Microsoft certified), Java/J2EE (also IBM WebSphere certified developers), PHP
Our programming competencies include: C/C++, Java, C#, Visual Basic / VB.Net, PHP
 
Efact Operations Peru is a software consultancy and systems development company with a heavy focus on the IT and Telecom industries. Efact Operations Peru is the developer of the Access software suite, an automated provisioning platform for narrow and broadband communications, and regDB, an acquisition and maintenance system for satellite authorizations as well as the e-invoicing platform included factoring facilities.
Alfa1 biz is a software consultancy and systems development company with a heavy focus on the IT and Telecom industries. Alfa1 biz is the developer of the Access software suite, an automated provisioning platform for narrow and broadband communications, and regDB, an acquisition and maintenance system for satellite authorizations.
Godthaab:

Tilsagnshaver Informerer om offentlig medfinansiering af project:

Godthaab - Natura 2000 hegn.

Ved gennemførelse af retablering af hegn længde 1.011 meter og solcelle elhegnsmaskiner og en mobil fangfolde i Natura 2000 områder på ejendommen Godthaab, har EU og Fødevareministeriets Landdistriktsprogram deltaget i finansieringen af projektet.

Da der informeres på denne hjemmeside om den offentlige medfinansiering indsættes følgende link til Kommissionens hjemmeside om tilskud efter Rådets Forordning nr. 1698/2005:

http://europa.eu/legislation_summaries/agriculture/general_framework/l60032_da.htm

Således informeret.

 
Thorkild B Westergaard
Contact: e-mail: thwe " ad " alfa1int.com or thorkild " ad " alfa1lab.com
alfa1lab.com